Contact: uefbelgium@gmail.com


Home » News UEF » Persmededeling: Een persoon, twee stemmen

Persmededeling: Een persoon, twee stemmen

Persmededeling

 Een persoon, twee stemmen

 Elke burger van Europa in staat stellen twee vertegenwoordigers te kiezen

De campagne van de Europese federalisten. #1Head2Votes stelt voor om tijdens de volgende Europese verkiezingen van 2019, alle kiesgerechtigden behalve hun vertegenwoordiger in hun lokale kieskring ook een vertegenwoordiger te laten verkiezen in een pan-Europese kieskring. Deze optie werd vroeger reeds meerdere malen voorgesteld.  Zij wordt vandaag vergemakkelijkt door de noodzaak om de vrijgekomen 73 zitjes van de Britse leden van het Europees Parlement opnieuw toe te wijzen. Hun verkiezing door één kiescollege zal de opkomst van echte ‘Europese’ vertegenwoordigers vergemakkelijken.

 #1Head2Votes stelt EU burgers in staat hun Europese vertegenwoordiger te kiezen

De EU wordt erop aangesproken om de technologische verandering en de globalisering te hebben bevorderd en daardoor het verzet tegen multilaterale verdragen te hebben gevoed (CETA – Comprehensive Economic and Trade Agreement, TTIP – The Transatlantic Trade and Investment Partnership, TIS – Trade in Services) en de nationalistische politieke partijen te doen ijveren om hun landen opnieuw ‘groot te maken’.

Populisten en nationalisten kanaliseren deze onvrede over de EU, dat niet meer de hippe idee is die staat voor vooruitgang, diversiteit en openheid. Toch blijft een meerderheid van de Europeanen het Europese niveau ervaren als een oplossing eerder dan een probleem.

Feit is dat de tegenstanders blijk geven van meer verontwaardiging, activisme en zichtbare aanwezigheid. De Europese federalisten moeten deze ideeën bestrijden opdat ze de Europese burgers zouden kunnen mobiliseren, met inbegrip van de LOLS (the Left Overs by Globalisation and the Less Skilled), die er niet van profiteren.

In 2017 vinden in Frankrijk, Duitsland en Nederland verkiezingen plaats, in twee landen halen de eurosceptische partijen, die voor een exit pleiten, een relatieve meerderheid van de kiesintenties. Eurosceptische partijen doen het ook zeer goed in twee andere ‘stichtende leden’, namelijk België en Italië. Terwijl de federalistische partijen de volgende Europese verkiezingen voorbereiden, is de kans groot dat er geen zullen zijn in 2019.

Tot op heden concurreren de kandidaten voor het Europees Parlement in nationale of regionale kiescolleges. Zij doen dit op grond van lokale lijsten en voeren campagne over nationale thema’s.

Europa en de Europese uitdagingen komen zelden aan bod. Dat frustreert de Europese federalisten die hun stem wensen uit te brengen voor de beste EUROPESE kandidaat, los van zijn nationaliteit.

Tijdens de laatste Europese verkiezingen heeft de keuze van de zogenaamde ‘Spitzenkandidaten’ voor de post van Commissievoorzitter bijgedragen tot het voeren van beperkte transnationale debatten. Zodoende werden de politiek fracties verplicht om elk één enkele kandidaat te kiezen en te steunen in heel de EU. Enkel het VK heeft zich toen in 2014 verzet tegen deze procedure. Terwijl de nationalistische partijen aan invloed winnen is het niet zeker dat de procedure van de Spitzenkandidaten in 2019 zal worden herhaald.

Het voorstel van #1Head2Votes om een Europees kiescollege in te voeren is al oud. Het zou elk Europese kiezer in staat stellen TEGELIJKERTIJD te stemmen voor een Europese kandidaat en niet alleen voor diegenen die werden voorgesteld door nationale/regionale partijen. Hiermee zouden de campagnes meer dan een enkel land overspannen en mogelijk bijdragen tot de transformatie van de huidige associatie van nationale partijen in meer Europees georiënteerde partijen.

Dit voorstel wordt heden gesteund door de meeste Europees federalistische bewegingen en partijen en politieke partijen die heet als een doel voor de Europese verkiezingen van 2019 zien. De Brexit noopt 73 VK zitjes in het Europees Parlement (zoals voorzien het Verdrag van Lissabon) te verdelen over andere kiescolleges. De lidstaten hebben de discussie over deze reallocatie reeds aangevat. Het scheppen van een Europees kiescollege zou deze discussie overbodig maken. Een parallelle pan-Europese verkiezing zou een verhoogde Europese legitimiteit geven aan het Europees Parlement.

Union of European Federalists – UEF.be

Square de Meeûs 25-1000 Brussel

Email: Robert Verschooten – esic@telenet.be / 03.238.97.74 and 0473.22.84.45.

Website : www.uef.be

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>